lentiskauppa.com

Toiminta

Hämeenlinnan Lentopallokerho on pelkästään nais- ja tyttölentopalloon erikoistunut urheiluseura. Juniorilentopallo toimii Hämeenlinnan Lentopallokerhon alaisuudessa omana juniorijaostona joka vastaa omasta toiminnastaan ja taloudestaan tehden tiivistä yhteistyötä liigaseuran kanssa.

Juniorilentopallon toiminta ja arvot:

Toiminta

Tarjoaa lentopallon harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia pääasiassa Hämeenlinnan ja sen lähialueelta tuleville harrastajille. Mahdollisuuden lentopallon harrastamiseen eri tasoilla pelaajan omien edellytysten ja halujen mukaisesti.

Toimii kasvattajaseurana tarjoten pelaajille mahdollisuuden kehittyä aina korkeimmalle sarjatasolle saakka.

Tekee tiivistä (valmennus)yhteistyötä liiga-HPK:n ja Hämeenlinnan lukion urheilulinjan (Akatemian) kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Juniorit osallistuvat sarjatoimintaan F–D-junioreissa alueellisesti ja C–A-junioreissa valtakunnalliseen sarjaan. Juniorilentopalloon kuuluu myös kaksi naisten 2. sarjajoukkuetta, jotka koostuvat pääosin valmentajista, entisistä sarjapelaajista sekä A-B junioreista taaten kaikille nuorille pelaajille riittävästi pelikokemusta.

Arvot

Toisten huomioiminen Kaikessa toiminnassa pitää huomioida myös muut, apua pitää voida pyytää ja sitä myös annetaan. Asioista sovitaan yhdessä keskustellen. Junioreita kannustetaan auttamaan ja tukemaan toisiaan.

Vastuullisuus Kaikilla toimijoilla on vastuunsa, joista huolehditaan. Johtokunta huolehtii, että ryhmillä ja vetäjillä on riittävät hyvät olosuhteet laadukkaan toiminnan ylläpitämiseen. Ryhmien vetäjät huolehtivat valmennuksen lisäksi sääntömääräisten asioiden hoitamisesta, kuten harjoitussuunnitelmista ja pelisääntökeskusteluista. Harjoittelulla pyritään tukemaan juniorien fyysistä ja henkistä tukemista ikä ja taitotaso huomioon ottaen.

Tasavertaisuus Jokaisen harrastajan pitää saada mahdollisuus tasavertaiseen harjoitteluun ja pelaamiseen. Myös eri joukkueita ja ryhmiä pitää kohdella tasavertaisesti.

Terveisiin elämäntapoihin ohjaaminen Osana valmennukseen kuuluu käsitellä terveitä elämäntapoja, päihteettömyyttä, ravinnon ja unen merkitystä. Mahdollisiin ongelmiin puututaan heti ja niistä tiedotetaan vanhemmille.

Tuetaan lapsen kasvua Lasten ja nuorten yksilölliset ominaisuudet otetaan huomioon ja vaatimustasot asetetaan niiden mukaan. Kaikille annetaan elämyksiä ja positiivista palautetta, jotta kasvamisen tukeminen olisi kokonaisvaltaista.

Löydä meidät

 

Yhteistyössä